Contingent 22-23

We kunnen op onze school 130 leerlingen inschrijven. traject type 9 voor 26 kinderen traject type 3 voor 54 kinderen traject type Ba voor 50 kinderen Mededeling 10 oktober 2022 Onze school is vol verklaard voor het type Basisaanbod (tBa). We hebben nog enkele plaatsen in het onderwijstype 3 en het type 9.

VAKANTIE !!

Jawel, daar is ze… De GROTE vakantie… Voor onze kinderen en voor de grote mensen 😉 We zijn tijdens de grote vakantie doorlopend te bereiken via e-mail: KLIK HIER Vanaf 24 augustus zijn we weer aanwezig op school. Vanaf dan kan je het secretariaat bellen. Rust goed en geniet met volle teugen! Team BuBaO

Verhoogde controle op dragen autogordel

Bericht uit de politiezone… “Het schooljaar is opnieuw begonnen. Naar jaarlijkse gewoonte zijn we als politiezone zichtbaar aanwezig aan de scholen. Dagelijks wordt er voorzien in schooltoezicht. Om de veiligheid van de aller zwaksten te garanderen is het uiteraard ook belangrijk dat de rit van en naar school veilig verloopt. Om die reden zullen we extra aandacht schenken aan de gordeldracht in de schoolomgeving, van 7 tot 11 september.”